CHỌN LỰA VIÊN NGỌC TRAI LÀM TRANG SỨC

CHỌN LỰA VIÊN NGỌC TRAI LÀM TRANG SỨC

  22/03/2019

  Admin

VIÊN NGỌC TRAI CÓ NHIỀU HÌNH DẠNG:

Ngọc trai nuôi chủ yếu cũng được hình thành do tác động của con người nhưng song cho cùng, ngọc trai vẫn mang tính cấu tạo từ Canxi ( thành phần thiên nhiên). Vì thế, ngọc trai có hình dáng tùy thuộc vào nhân cấy, người nuôi cấy ngọc không thể áp đặt ngọc trai theo hình dạng như ý muốn được hoặc gọt dũa như tạo hình đá quý thông thường. 

Do đó, việc lựa chọn những viên ngọc trai giống nhau về kich thước, hình dáng, màu sắc là đòi hỏi ở người nghệ nhân phải có sự quan sát tỉ mỉ, tinh nhạy. 

 

Đóng góp ý kiến