CHUỖI NGỌC TRAI 3 VÒNG - PHONG CÁCH VINTAGE QUYẾN RŨ

CHUỖI NGỌC TRAI 3 VÒNG - PHONG CÁCH VINTAGE QUYẾN RŨ

  22/03/2019

  Admin

CHUỖI NGỌC TRAI 3 VÒNG KẾT KHÓA VỎ ỐC - PHONG CÁCH VINTAGE TRANG NHÃ, QUYẾN RŨ

MẪU CHẾ TÁC BẰNG TỪNG VIÊN NGỌC TRẮNG NUÔI NƯỚC NGỌT 8MM - 9MM\

CAM KẾT HOÀN TOÀN 100% NGỌC TRAI THẬT

GIÁ: 2.800.000Đ

 

                                                  

Đóng góp ý kiến