CHUỖI NGOC TRAI+ HOA TAI

Mã số sản phẩm: VCCB01
2.000.000₫

   Chuỗi ngọc trai giọt nước và hoa tai ngọc trai mẫu nữ tính xinh đẹp

  Hoa tai chế tác bạc xi vàng trắng đính ngọc giọt nước trắng

Sản phẩm liên quan