CHUỖI NGỌC TRAI HỒNG PHỐI CẨM THẠCH PHỈ THÚY

Mã số sản phẩm: VC0069
3.200.000₫

CHUỖI NGỌC TRAI HỒNG PHỐI CẨM THẠCH PHỈ THÚY

NGỌC TRAI HỒNG 7-8MM OVA NHẸ TỰ NHIÊN, PHỐI CẨM THẠCH XANH PHỈ THÚY , MẪU SANG TRỌNG, ẤN TƯỢNG

                                                                           

Sản phẩm liên quan