CHUỖI NGỌC TRAI THÔ TỰ NHIÊN QUÝ PHÁI

Mã số sản phẩm: VCT3399
1.800.000₫

CHUỖI NGỌC TRAI THÔ TỰ NHIÊN QUÝ PHÁI

NGỌC TRAI 10-11MM DÁNG NGỌC HÌNH TỰ NHIÊN ẤN TƯỢNG, SANG TRỌNG

                                          

Sản phẩm liên quan