CHUỖI NGỌC TRAI VÀNG QUÝ PHÁI TẶNG MẸ

CHUỖI NGỌC TRAI VÀNG QUÝ PHÁI TẶNG MẸ

  22/03/2019

  Admin

CHUỖI NGỌC TRAI VÀNG ÁNH KIM KÍCH THƯỚC LỚN 13MM - 14MM

ĐƯỢC NUÔI TẠI VỊNH LAI BIỂN, CÓ ĐỘ BÓNG ĐẸP KHÔNG KHÁC GÌ NGỌC BIỂN

 

Đóng góp ý kiến