CHUÔI NGỌC TRAI XÁM KHÓI KHUYÊN PHA LÊ CAO CẤP

Mã số sản phẩm: VCX10309
1.800.000₫

CHUÔI NGỌC TRAI XÁM KHÓI KHUYÊN PHA LÊ CAO CẤP

NGỌC TRAI 7-8MM XÁM KHÓI, MẪU ĐEO DUYÊN DÁNG, ĐÀI CÁT, SANG TRỌNG

 

                                                

Sản phẩm liên quan