CHUỖI NGỌC TRAI XÁM KHÓI PHỐI MẶT

Mã số sản phẩm: VC6363
1.800.000₫

CHUỖI NGỌC TRAI XÁM KHÓI PHỐI MẶT

NGỌC TRAI XÁM KHÓI 8MM PHỐI MẶT NGỌC TRAI THẬT SANG TRỌNG

                                                                

Sản phẩm liên quan