CHUỖI NGỌC TRAI XANH ĐEN MẪU ĐEO NHIỀU KIỂU

Mã số sản phẩm: VC808
1.600.000₫

CHUỖI NGỌC TRAI XANH ĐEN MẪU ĐEO NHIỀU KIỂU

NGỌC TRAI 7-8MM XANH ĐEN TAHITI THẮT GÚT, ĐEO ĐƯỢC NHIỀU KIỂU XINH ĐẸP

                                          

                                        

                                        

Sản phẩm liên quan