CHUỖI NGỌC TRAI XANH TAHITI ĐAN DÀI

Mã số sản phẩm: VC5568
2.900.000₫

CHUỖI NGỌC TRAI XANH TAHITI ĐAN DÀI

NGỌC TRAI 7-8MM XANH ĐEN TAHITI

MẪU ĐEO SANG TRỌNG, QUÝ PHÁI

       

Sản phẩm liên quan