CHUÔI NGỌC TRAI XOẮN PHỐI XANH TRẮNG

Mã số sản phẩm: VCX1008
2.600.000₫

CHUỖI NGỌC TRAI XOẮN PHỐI XANH TRẮNG 

NGỌC TRAI NHỎ 3-4MM ĐƯỢC ĐAN TỈ MỈ TỪ RẤT NHIỀU VIÊN NGỌC TRAI KẾT NHAU

                                                                    

Sản phẩm liên quan