CHUỖI NGỌC TRAI XOẮN XANH ĐEN TAHTI 4 CHUỖI

Mã số sản phẩm: VCX123
1.600.000₫

CHUỖI NGỌC TRAI XOẮN XANH ĐEN TAHTI 4 CHUỖI

ĐƯỢC ĐAN TINH TẾ, TỈ MỈ TỪ RẤT NHIỀU VIÊN NGỌC TRAI NHỎ NHẮN XINH XẮN

                                                                      

                                                   

Sản phẩm liên quan