NHẪN NGỌC TRAI CAO CẤP XANH ĐEN

Mã số sản phẩm: N7997
800.000₫

NHẪN NGỌC TRAI CAO CẤP XANH ĐEN 

NHẪN NGỌC TRAI CHẾ TÁC CAO CẤP BẠC XI TRẮNG ĐÍNH ĐÁ CZ NGỌC TRAI HÌNH DẠNG BÁN CẦU 7-8MM XANH ĐEN QUÝ PHÁI

                                                                             

Sản phẩm liên quan