NHẪN NGỌC TRAI HỒNG CÁ TÍNH

Mã số sản phẩm: N689
880.000₫

  NHẪN NGỌC TRAI HỒNG CÁ TÍNH

  NHẪN NGỌC TRAI HỒNG DUYÊN DÁNG TRẺ TRUNG ẤN TƯỢNG CHẾ TÁC BẠC CAO CẤP NGỌC TRAI HỒNG 7-8mm