Set Dây Chuyền Xuyên Ngọc & Hoa Tai Nụ Sang Trọng

Mã số sản phẩm: CBNT3399
7.400.000₫

Set Dây Chuyền Xuyên Ngọc & Hoa Tai Nụ Sang Trọng
Dây chuyền vàng 18k, ngọc trai 10 li
Hoa tai nụ chuôi 18k bọc silicon đeo êm tai, ngọc trai 8 li

Sản phẩm liên quan