Vòng cổ ngọc XÁM KHÓI

Mã số sản phẩm: VC300388
1.200.000₫

Vòng cổ ngọc trai xám khói

Ngọc 10-11mm

SANG TRỌNG, ẤN TƯỢNG

        

 

Sản phẩm liên quan