VÒNG NGỌC TRAI ĐAN XOẮN SANG TRỌNG

Mã số sản phẩm: VCX1009
1.200.000₫

VÒNG NGỌC TRAI ĐAN XOẮN SANG TRỌNG

PHỐI NGỌC TRAI TRẮNG + HỒNG

ĐAN TƯ RẤT NHIỀU VIÊN NGỌC TRAI NHỎ TỈ MỈ

 

                                                 

 

 

Sản phẩm liên quan