VÒNG NGỌC TRAI XANH ĐEN TAHITI

Mã số sản phẩm: VC3399
2.800.000₫

VÒNG NGỌC TRAI XANH ĐEN TAHITI

NGỌC TRAI 7-8MM OVAN NHẸ TỰ NHIÊN , MẪU ĐEO SANG TRỌNG, QUÝ PHÁI

                                                 

 

Sản phẩm liên quan