CHUỖI CỔ NGỌC TRAI TRẮNG QUÝ PHÁI

Mã số sản phẩm: VC24
24.000.000₫

▪Loại ngọc: Ngọt

▪Hình dạng ngọc: Tròn

▪Màu ngọc: Trắng

▪Size ngọc: 8mm

▪Chất liệu : Silver

Sản phẩm liên quan