VÒNG CỔ NGỌC TRAI KẾT SAN HÔ

Mã số sản phẩm: VC301199
2.500.000₫

Mã sản phẩm: VC301199

VÒNG CỔ NGỌC TRAI KẾT SAN HÔ
 Đường kính ngọc trai-san hô 7-8mm

    SANG TRỌNG, ẤN TƯỢNG, DUYÊN DÁNG, CUỐN HÚT, QUÝ PHÁI

                                                

Sản phẩm liên quan