VÒNG CỔ NGỌC TRAI MÀU NÂU ĐỒNG SANG TRỌNG VÀ ẤN TƯỢNG

Mã số sản phẩm: VCNT01
3.000.000₫

Vòng cổ ngọc trai màu nâu đồng SANG TRỌNG - ẤN TƯỢNG 
Đường kính ngọc 10mm tròn , đan 2 vòng .
ĐẸP THU HÚT

                                                                                  

Sản phẩm liên quan