VÒNG CỔ NGỌC TRAI MÀU XANH ĐEN ĐAN 2 VÒNG ẤN TƯỢNG

Mã số sản phẩm: VC002
1.800.000₫

VÒNG CỔ NGỌC TRAI XANH  ĐEN SANG TRỌNG - ẤN TƯỢNG ĐAN 2 VÒNG 
Đường kính ngọc 7-8mm ovan nhẹ

                                                                                            

Sản phẩm liên quan