VÒNG CỔ NGỌC TRAI NHỎ ĐAN 3 VÒNG

Mã số sản phẩm: VC668890
1.300.000₫

VÒNG CỔ NGỌC TRAI ĐAN 3 VÒNG XINH XẮN -SANG TRỌNG-TRẺ TRUNG.
Đường kính ngọc 4-5mm 
KIÊU SA -QUÝ PHÁI

                                                                   

 

Sản phẩm liên quan