VÒNG CỔ NGỌC TRAI THÔ SANG TRỌNG, ẤN TƯỢNG

Mã số sản phẩm: VCM09
2.500.000₫

VÒNG CỔ NGỌC TRAI THÔ SANG TRỌNG, ẤN TƯỢNG
Độ dài vòng cổ 43cm 
Ngọc trai nước ngọt

                                                                                      

Sản phẩm liên quan