VÒNG CỔ NGỌC TRAI THÔ TỰ NHIÊN

Mã số sản phẩm: VC789789
2.900.000₫

Vòng cổ Ngọc trai thô tự nhiên
Ngọc dạng dẹp hình đồng xu

                                                                    

Sản phẩm liên quan