Vòng Cổ Ngọc Trai Trắng Phối San Hô Đỏ Duyên Dáng

Mã số sản phẩm: VCNT089
2.200.000₫

Vòng Cổ Ngọc Trai Trắng Phối San Hô Đỏ Duyên Dáng

Vòng Cổ Ngọc Trai Trắng Phối San Hô Đỏ
Ngọc Trai Trắng 7-8Li Ovan Nhẹ Tự Nhiên

Sản phẩm liên quan