VÒNG CỔ NGỌC TRAI XANH ĐEN 3 CHUỖI

Mã số sản phẩm: VC6061
2.800.000₫

 

VÒNG CỔ NGỌC TRAI XANH ĐEN 3 CHUỖI

NGỌC TRAI XANH ĐEN TAHITI 7-8MM OVAN NHẸ TỰ NHIÊN, MẪU ĐEO SANG TRỌNG, QUÝ PHÁI, ẤN TƯỢNG

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan