VÒNG CỔ NGỌC TRAI XANH ĐEN TAHITI 3 CHUỖI

Mã số sản phẩm: VC3191
3.200.000₫

VÒNG CỔ NGỌC TRAI XANH ĐEN TAHITI 3 CHUỖI 

NGỌC TRAI XANH ĐEN TAHITI PHỐI KHÓA HOA CHẾ TÁC TỪ VỎ TRAI

MẪU ĐEO DIỆN RẤT SANG TRỌNG VÀ VOO CÙNG ẤN TƯỢNG, QUÝ PHÁI

                                                 

Sản phẩm liên quan