VÒNG CỔ NGỌC TRAI XANH ĐEN TAHITI 3 CHUỖI

Mã số sản phẩm: VC3191
3.200.000₫

VÒNG CỔ NGỌC TRAI XANH ĐEN TAHITI 3 CHUỖI 

NGỌC TRAI XANH ĐEN TAHITI PHỐI KHÓA HOA CHẾ TÁC TỪ VỎ TRAI

MẪU ĐEO DIỆN RẤT SANG TRỌNG VÀ VOO CÙNG ẤN TƯỢNG, QUÝ PHÁI