DÂY CHUYỀN VÀNG TRẮNG XUYÊN VIÊN NGỌC TRAI CAO CẤP

Mã số sản phẩm: DC123456
7.500.000₫

Dây chuyền xuyên ngọc trai viên cao cấp

Sản Phẩm chế tác vàng trắng cao cấp, xuyên viên ngọc 10 ly cao cấp

Mẫu trẻ Trung, Duyên dáng và Sang Trọng

                                                               

Sản phẩm liên quan