DÂY CHUYỀN XUYÊN NGỌC TRAI VÀNG 18K ẤN TƯỢNG

Mã số sản phẩm: DC899
5.000.000₫

DÂY CHUYỀN XUYÊN NGỌC TRAI VÀNG 18K ẤN TƯỢNG

DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI CHẾ TÁC VÀNG 18K , VIÊN NGỌC TRAI CAO CẤP NUÔI NƯỚC NGỌT 10mm, NỮ TÍNH, KIÊU SA

 

                                               

Sản phẩm liên quan