MẶT DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI SANG TRỌNG ẤN TƯỢNG

Mã số sản phẩm: DC56889
10.000.000₫

MẶT DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI SANG TRỌNG ẤN TƯỢNG

MẬT DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI VIÊN NGỌC TRÒN ĐƯỜNG KÍNH 8,7mm-9mm, CHẾ TÁC VÀNG TÂY 18K, THIẾT KẾ ẤN TƯỢNG LÔI CUỐN TRẺ TRUNG

 

                                    

Sản phẩm liên quan