BỘ CHUỖI NGỌC TRAI XOẮN TRẮNG - XANH SANG TRỌNG

Mã số sản phẩm: BV00011
2.200.000₫

BỘ CHUỖI NGỌC TRAI XOẮN 2 MÀU TRẮNG - XANH

Đan 4 vòng (2 trắng - 2 xanh đen ) từ rất nhiều  viên ngọc nhỏ xinh 2mm - 3mm. 

                                   

                                     

 

 

Sản phẩm liên quan