CHUỖI NGỌC TRAI TRẮNG CAO CẤP

Mã số sản phẩm: CVNT8
18.500.000₫

Bộ vòng cổ Ngọc trai trắng + Hoa Tai Sang Trọng

Ngọc cao cấp 10-14li cao cấp , hoa tai vàng trắng

Sản phẩm liên quan