BỘ NGỌC TRAI CẨM THẠCH XANH PHỈ THÚY VÀ NHẪN

Mã số sản phẩm: BV6068
2.000.000₫

BỘ NGỌC TRAI PHỈ THÚY VÀ NHẪN

 BỘ NGỌC TRAI TRẮNG PHỐI CẨM THẠCH XANH PHỈ THÚY SANG TRỌNG, THANH LỊCH

BAO GÔM : VÒNG CỔ+ VÒNG TAY+ HOA TAI NỤ+ NHẪN

                      

                                             

Sản phẩm liên quan