BỘ NGỌC TRAI HỒNG KIÊU SA

Mã số sản phẩm: BV0015
1.500.000₫

BỘ CHUỖI NGỌC TRAI HỒNG KIÊU SA 

KÍCH THƯỚC NGỌC: 7MM - 8MM

NGỌC TRAI NUÔI NƯỚC NGỌT HÌNH HÀI OVAL NHẸ

                                                                       

MÓN QUÀ Ý NGHĨA DÀNH TẶNG NGƯỜI THÂN YÊU

Sản phẩm liên quan