BỘ NGỌC TRAI PHỈ THÚY DUYÊN DÁNG

Mã số sản phẩm: BV6099
2.000.000₫

BỘ NGỌC TRAI PHỈ THÚY DUYÊN DÁNG

NGỌC TRAI TRẮNG 7-8MM PHỐI CẨM THẠCH XANH PHỈ THÚY SANG TRỌNG, THANH LỊCH

VÒNG TAY, VÒNG CỔ, HOA TAI NỤ + NHẪN
 

                                                                  

Sản phẩm liên quan