BỘ NGỌC TRAI PHỈ THÚY SANG TRỌNG

Mã số sản phẩm: BV8088
1.500.000₫

BỘ NGỌC TRAI PHỈ THÚY SANG TRỌNG

NGỌC TRAI 7-8MM OVAN NHẸ TỰ NHẸ TỰ NHIÊN

NGỌC TRAI TRẮNG PHỖI CẨM THẠCH XANH PHỈ THÚY QUÝ PHÁI, SANG TRỌNG & THANH LỊCH

                                                      

Sản phẩm liên quan