BỘ NGỌC TRAI XOẮN MÀU HỒNG

Mã số sản phẩm:
1.800.000₫

BỘ NGỌC TRAI XOẮN MÀU HỒNG ĐAN XOẮN 3 SỢI NHỎ 4-5MM SANG TRỌNG