BỘ TRANG SỨC CHUỖI NGỌC TRAI TRẮNG PHỐI VÀNG

Mã số sản phẩm: BV66033
2.500.000₫

BỘ TRANG SỨC CHUỖI NGỌC TRAI TRẮNG PHỐI VÀNG

NGỌC TRAI TRẮNG & VÀNG  7-8MM OVAN NHẸ TỰ NHIÊN, BAO GỒM VÒNG TAY, VÒNG CỔ, HOA TAI, NHẪN NGỌC TRAI XINH ĐEP

                                                  

Sản phẩm liên quan