BỘ VÒNG NGỌC TRAI MÀU XANH ĐEN TAHITI

Mã số sản phẩm: BV9800
2.500.000₫

BỘ VÒNG NGỌC TRAI MÀU XANH ĐEN HUYỀN BÍ 
Ngọc 7-8mm OVAN NHẸ
Nhẫn + Hoa tai chế tác bạc 925 , đính ngọc trai bán cầu -8mm 

Vòng cổ dài 43cm-44cm ; Vòng tay dài 17cm-18cm

ĐẸP KIÊU SA - SANG TRỌNG - QUÝ PHÁ

                         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan