HOA TAI NGỌC TRAI CHANEL TRẮNG

Mã số sản phẩm: HT2299
1.250.000₫

HOA TAI NGỌC TRAI CHANEL TRẮNG

HOA TAI NGỌC TRAI CHẾ TÁC BẠC ĐÍNH ĐÁ CZ, VIÊN NGỌC TRAI TRÒN 8.5-9mm, SANG TRỌNG ĐẲNG CẤP