HOA TAI NGỌC TRAI KHOEN TRÒN DUYÊN DÁNG

Mã số sản phẩm: HT55
5.500.000₫

Hoa tai Ngọc trai Hồng cam ngọt ngào

Chế tác vàng 18k Ngọc trai 10li