HOA TAI NGỌC TRAI KHOEN TRÒN DUYÊN DÁNG

Mã số sản phẩm: HT39
3.900.000₫

Hoa tai Ngọc trai khoen tròn duyên dáng

Chế tác vàng 18k Ngọc 8li ánh Metallic