HOA TAI NGỌC TRAI MÀU TRẮNG VIỀN CÁNH ĐÍNH ĐÁ

Mã số sản phẩm: HT2170
600.000₫

               HOA TAI NGỌC TRAI MÀU TRẮNG VIỀN CÁNH ĐÍNH ĐÁ

HOA TAI NGỌC TRAI MÀU TRẮNG ĐẸP QUÝ PHÁI 
CHẾ TÁC BẠC 925 , ĐÍNH NGỌC TRAI NƯỚC NGỌT

                        

Sản phẩm liên quan