HOA TAI NGỌC TRAI MÀU XANH ĐEN

Mã số sản phẩm: HT011
1.900.000₫

HOA TAI NGỌC TRAI CHẾ TÁC VÀNG 18K , BỌC SILICON ĐEO ÊM TAI 

ĐÍNH VIÊN NGỌC TRÒN 7-8 MM CAO CẤP, MÀU XANH ĐEN 

NGỌC TRAI NUÔI NƯỚC NGỌT

Sản phẩm liên quan