HOA TAI NGỌC TRAI MÀU XANH RÊU

Mã số sản phẩm: HT099
1.900.000₫

HOA TAI NGỌC TRAI CHẾ TÁC VÀNG 18K , BỌC SILICON ĐEO ÊM TAI 

ĐÍNH VIÊN NGỌC TRÒN 7-8 MM CAO CẤP,MÀU XANH RÊU 

NGỌC TRAI NUÔI NƯỚC NGỌT

 

Sản phẩm liên quan