HOA TAI NGỌC TRAI NỤ MÀU XANH TAHITI

Mã số sản phẩm: HT90066
200.000₫

HOA TAI NGỌC TRAI NỤ XANH TAHITI SANG TRỌNG

CHẾ TÁC TỪ BẠC 925 VÀ NGỌC TRAI NUÔI NƯỚC NGỌT 6MM - 9MM

                                          

                                        

                                                              

 

Sản phẩm liên quan