HOA TRAI NGỌC TRAI VÀNG CHANEL XINH XẮN

Mã số sản phẩm: HT45
4.500.000₫

Hoa tai Ngọc trai thiết kế Chanel xinh xắn

Chế tác vàng 18k Ngọc trai 6li cao cấp